Ceremony: de rituelenplanner

Emotionele en rituele zorg voor nabestaanden

Als we een dierbare verliezen aan de dood, gaan we in sneltreinvaart door een aantal emoties heen. Eerst is er ontkenning of ongeloof, daarna acceptatie en verdriet, en ten slotte berusting. Tijdens een uitvaart is er tijd om afscheid te nemen van het fysieke lichaam van de dierbare, en men staat voor een vaststaand feit: hij of zij is er niet meer. Het verdriet en het gemis slaat meestal harder toe na de uitvaart, en er is vaak behoefte om te praten over datgene wat er is gebeurd, over de emoties die rauw aan de oppervlakte liggen.

Het leven is veranderd, en elke dag klopt het gemis aan de deur. Tijd heelt alle wonden, maar tijd kan langzaam gaan als emoties aan de oppervlakte liggen. Na een tijdje kan er behoefte ontstaan om iets te doen, in plaats van alleen maar denken: men wil expressie geven aan gedachten van liefde en gemis.

Ceremony kan u helpen om in een rituele setting de volgende stap te zetten naar verwerking, en daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Men kan de behoefte hebben om iets te schrijven, te tekenen, te creëren: creatieve uitingen die vorm geven aan gedachten en nagedachtenis. Samen zoeken we naar een passend ritueel, een manier om gedachten en emoties uit te drukken door te doen, te ervaren, een plek te geven in het geheel. Dit kan ervoor zorgen dat u gevoelsmatig klaar bent voor volgende stappen: een ritueel is een overgang naar een volgende fase.

Begeleiding bij uitvaartdiensten.

Afscheid nemen doet pijn. Als begeleider help ik u om een afscheid te beleven wat past bij u als nabestaande en bij de overledene zelf. Voorafgaande probeer ik, door te luisteren, een beeld te vormen van de overledene: zijn/haar leven, de passies, de levensweg, en aan de hand van deze informatie help ik u de dag van de uitvaart vorm te geven op een manier die het best aansluit.

Ik kan vanuit mijn achtergrond en ervaring suggesties aandragen, daarbij ook lettend op de levensovertuiging van de groep mensen die aanwezig zijn op de uitvaart. De maatschappij is in de loop der jaren sterk veranderd: de kerk speelt een steeds kleinere rol in het verzorgen van rituelen om de dood. Toch hebben velen spirituele gedachten en wensen, al dan niet christelijk, en ik kan u helpen met de spirituele vormgeving op de dag van de uitvaart. Ook op latere tijdstippen, bij het plaatsen van een steen op het graf of bij het uitstrooien van de as kan ik u tot steun zijn.

De wake

In vroegere tijden werd de overledene geëerd door het houden van een dodenwake. Ook nu kan er een wake georganiseerd worden, en bied ik mijn hulp aan door aanwezig te zijn en de wake vorm te geven op een manier die aansluit bij de overledene en de nabestaanden.